Агентство сурогатного материнства, логотип

 

+38 (095) 423-16-69
+38 (097) 139-84-86

Хочу стати сурогатною мамою

mama.jpg

Ви можете подати заявку на участь у програмі сурогатного материнства, і виносити дитину безплідній парі ...

 

Детальнiше...

 

Хочу стати донором яйцеклітин

donor.jpg

Донори яйцеклітин завжди залишаються анонімними, тобто пара, яка використовує біологічний матеріал сторонньої жінки, не знає і не бачить її ...

Детальнiше...

google.pngfacebook.pngvkontakte.png

Батьки та сурогатна мама підписують договір, котрий складено згідно з Цивільним Кодексом України.

СПІЛЬНИЙ ДОГОВІР

Щодо здійснення ДРТ методом сурогатного материнства між подружжям, сурогатною матір’ю та закладом охорони здоров’я

Сурогатна мати, ___________________________

_________________________________________,

_____­­_____________________ року народження,

громадянство ____________________________,

проживаю________________________________

_________________________________________

паспорт серії____, № _______________________,

виданий ________________________________

«___» ____________ _______ року,

Перебуваю в зареєстрованому/не зареєстрованому шлюбі з __________________________________

_________________________________________,

__________________________ року народження,

громадянство _____________________________,

проживаю________________________________

_________________________________________

паспорт серії____, № _______________________,

виданий __________________________________

«___» ____________ _______ року,

надалі за текстом даного Договору – (СМ)з одного боку, та батьки-замовники:

дружина (мати-замовник), ___________________

_________________________________________,

__________________________ року народження,

громадянство _____________________________,

проживаю________________________________

________________________________________

паспорт серії____, № ______________________,

виданий __________________________________

«___» ____________ _______ року,

та чоловік (батько-замовник) _________________

_________________________________________,

____­­______________________ року народження,

громадянство ______________________________,

проживаю_________________________________

_________________________________________

паспорт серії____, № _______________________,

виданий __________________________________

«___» ____________ _______ року,

Перебуваємо в зареєстрованому/не зареєстрованому шлюбі _____________________

Надалі за текстом даного Договору – (батьки-замовники) з іншого боку, будучи попередньо ознайомлені з положеннями сімейного законодавства України щодо визначення походження дитини від батьків при використані допоміжних репродуктивних технологій, уклали даний Договір про наступне:

 

1. Період підготовки та проведення запліднення ін вітро. Виношування вагітності.

Батьки-замовники доручають, а СМ зобов’язується виносити вагітність, що настала після перенесення в порожнину її матки ембріонів, отриманих в результаті проведення процедури запліднення ін вітро із використанням яйцеклітини та сперміїв, що належать батькам-замовникам.

Батьки-замовники усвідомлюють і погоджуються на те, що це можуть бути їхні власні генетичні спермії та ооцити або репродуктивні клітини, за проханням і згодою батьків-замовників отримані для одного із них від відомого або анонімного донора (обидва або один із батьків повинен мати генетичний зв'язок з дитиною).

1.1 Процедура    запліднення ін вітро проводиться в закладі охорони здоров'я ____________________________________________

(надалі за текстом даного Договору - МЦ)   в особі   головного лікаря МЦ Копков В.С..

1.2. СМ підтверджує, що вона надала батькам-замовникам та медичному персоналу МЦ, де проводиться процедура запліднення ін вітро і перенесення ембріонів в порожнину матки, повну і достовірну інформацію про перенесені нею захворювання та зроблені їй операції, про відсутність наявних спадкових та психічних захворювань в її родині, відсутність протипоказань для виношування вагітності.

1.3. СМ зобов'язується неухильно дотримуватись всіх вимог і призначень лікарів МЦ, приймати всі медичні препарати та процедури, що необхідні для успішного виконання лікувальної програми сурогатного материнства із використанням яйцеклітин та сперміїв, що належать батькам-замовникам.

1.4. СМ як до, так і після проведення процедури перенесення ембріонів в порожнину її матки, у випадку виникнення будь-яких, навіть незначних, відхилень у стані свого здоров'я, зобов'язується негайно доводити про це до відома лікарів МЦ та батьків-замовників і на вимогу лікаря пройти необхідне обстеження і лікування.

1.5. В період вагітності СМ   зобов'язується неухильно дотримуватись всіх вимог і призначень лікарів МЦ щодо режиму дня, режиму харчування, приймати всі рекомендовані лікарем медичні препарати та проходити всі процедури, що необхідні для нормального протікання вагітності.

1.6.  Батьки-замовники зобов'язуються протягом всього періоду вагітності виплачувати на місяць СМ в гривнях кошти, сума яких еквівалентна _________ (__________) на покриття її витрат на харчування та забезпечення благополучного протікання вагітності. Ці кошти будуть надаватись СМ готівкою під розписку до _____ числа кожного місяця.

1.7. Крім того, батьки-замовники нададуть СМ суму в розмірі ________________ яккомпенсацію за незручності при виношуванні вагітності та за втрачений заробіток.

 

2. Період підготовки до пологів та їх проведення

2.1. Після народження дитини СМ не буде бачити дитину.

2.2. Батьки-замовники зобов'язуються протягом  (трьох) днів після народження дитини (дітей) подати відповідну заяву в органи РАГСу про запис батьків-замовників матір'ю та батьком дитини (дітей). Разом з власною заявою батьки-замовники подають довідку з пологового будинку про народження дитини сурогатною матір’ю і нотаріально завірену згоду СМ на те, щоб батьками дитини були записані жінка і чоловік - батьки-замовники.

 

3. Додаткові умови

3.1. Батьки-замовники зобов'язуються забрати дитину з полового будинку лише за умови відсутності застережень з боку працівників МЦ чи запрошенних лікарів-педіатрів та за їхньою згодою і зареєструвати дитину (дітей) в органах РАГСу України.

3.2. Батьки-замовники після народження дитини набувають всіх прав та обов'язків матері і батька відповідно до положень сімейного законодавства України.

3.3. Даний Договір є безоплатним, за винятком випадків оплати батьками-замовниками сурогатній матері, як компенсації її витрат, пов'язаних з вагітністю.

3.4. Жодна із Сторін цього Договору не має права передати свої права та обов'язки, яківипливають як зі тексту цього Договору, так і з чинного законодавства України, будь-яким третім особам.

3.5. При вирішенні всіх інших питань, пов'язаних з цим Договором батьки-замовники і СМ керуються чинним законодавством України.

 

4. Форс-мажорні обставини

4.1. Смерть одного із подружжя, які являються батьками-замовниками даного Договору ніяким чином не впливає на виконання іншим з подружжя взятих ним (подружжям, як стороною в Договорі) за цим Договором зобов'язань.

4.2. У випадку смерті обох з подружжя, які являються батьками-замовниками даного Договору, реєстрацію народження дитини в органах РАГСу України зобов'язується здійснити СМ з обов'язковим записом батьками дитини подружжя, які є батьками-замовниками в цьому Договорі. Долю дитини (дітей) в таких випадках вирішують згідно з діючим законодавством України.

 

5. Зміни і доповнення до Договору

5.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться Сторонами за їх взаємною згодою.

5.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони  оформлені так само як і цей Договір - в письмовій формі, з підписами Сторін.

5.3. Усі спори між Сторонами, з яких вони не досягнули згоди, вирішуються в судовому порядку у відповідності до законодавства України.

 

6. Відповідальність сторін за порушення умов Договору

6.1. У випадку самовільного переривання вагітності

батьки-замовники зобов'язуються виплатити сурогатній мамі суму, що покриває витрати, понесені під час лікування.

6.2. У випадку штучного переривання вагітності СМ без медичних показань та без згоди батьків-замовникіцв, СМ зобов'язується виплатити батькам-замовникам суму, що покриває витрати, понесені батьками-замовниками у відповідності до п.1.2. цього Договору та компенсацію в розмірі______________ грн.

 

7. Заключні положення

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами.

7.2. Заголовки статей в Договорі призначені для зручності користування його текстом і не будуть братись до уваги при тлумаченні його змісту.

7.3. Цей Договір виражає усі договірні умови і розуміння між Сторонами щодо всіхперелічених в Договорі питань, при цьому всі попередні обговорення між Сторонами, якщо такі були, втрачають силу і замінюються викладеним в цьому Договорі.

7.4. Цей Договір складено в 4 (чотирьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких передається СМ, один - батькам-замовникам, один - МЦ, зазначеній в п. 1.2 цього Договору , один - зберігається в нотаріальній справі.

7.5. Всі витрати, пов'язані зі складанням цього Договору, його нотаріальним посвідченням беруть на себе батьки-замовники.

«Договір про виконання програми сурогатного материнства»,  завірений нотаріально, регламентує взаємовідносини учасників програми сурогатного материнства.

Сурогатна мати:

                   __________________________________

Батьки-замовники:

Мати-замовник ______________________________

Батько-замовник____________________________

Головний лікар_________________________________

МЦ_______________________________

Дата "___ "___________ 201 __ р.

                          М.П.

Місто________, _________дві тисячі _______ року.